TEMADAG med tre foredrag

Som bekendt er foredragene blevet aflyst i år. I stedet afholder:

Selskabet for Aalborgs Historie i samarbejde med Folkeuniversitet en temadag, med hele tre foredrag samme dag

Lørdag 28. oktober 2023 klokken 10:00-14:00
på Aalborg Universitet
Kroghstræde 3 aud 1.104
9220 Aalborg Ø

 HUSK TILMELDING – Se nederst-                                        

Limfjorden er et sund på hele 1700 km2, der strækker sig fra Hals i øst til Harboøre i vest. Fjordens vande har siden de ældste tider formet ikke blot landskabet, men også givet muligheder og begrænsninger for de mennesker, der bosatte sig her for at nyde godt af Limfjordslandets muligheder for fiskeri, handel og landbrug.
På denne temalørdag giver tre eksperter med udgangspunkt i hver deres historiske periode og kildemateriale deres bud på Limfjordens mangfoldige historie.

Foto: Arkiv.dk/Aalborg Stadsarkiv.

Program:

 • Lørdag. 28/10/23 kl. 10.00 – 14.00
  Limfjordslandet i oldtiden
  Elisabeth Barfod Carlsen, cand.mag., ph.d., museumsleder, Museet Herregården Hessel

  Gennem flere tusind år har mennesket brugt Limfjorden til fiskeri, sejlads, handel og krigstogter. Foredraget fortæller om vigtigheden af Limfjorden fra jægerstenalderens skaldynger, over jernalderens byhøje til vikingetidens handelspladser, byer og ringborge.
 • Lørdag. 28/10/23 kl. 10.00 – 14.00
  Byen og fjorden
  Flemming Nielsen, tidl. arkivar , cand.mag.

  Gennem 1200 års historie har Aalborg og dens indbyggere levet med, af og i kraft af Limfjorden. Fjordens forskellige stadier, som sund og som fjord, har haft stor betydning for, hvordan vilkårene har været for udviklingen i Aalborg. Aalborgs placering i krydset mellem sejlende og landbaseret trafik har været afgørende, men Limfjordens beskaffenhed har både været en fordel og en trussel mod byens vækst. Foredraget behandler aspekter af disse forhold gennem Aalborgs lange historie.
 • Lørdag. 28/10/23 kl. 10.00 – 14.00
  Stormflod
  Bo Poulsen, professor, dr.phil., Aalborg Universitet

  Havet trængte ind over marker, huse og hele landsbyer, da en voldsom storm ramte det nordvestlige Jylland i 1825. Det ændrede livet i og ved Limfjorden. Nordsøen gennemskar tangen mellem Agger og Harboøre, og saltvand og nye arter truede fjordens sild, ål og helt, mens østers og rødspætter kom til. Fiskerne tog snurrevoddet i brug, og driftige folk byggede moler, moderne diger og høfder. Købstæderne Lemvig, Thisted og Nykøbing Mors blomstrede og gav Limfjordens dronning, Aalborg, kamp til stregen. Nu kunne man sejle mod vest og hente jern, kul og tobak og eksportere stude, korn og flæsk. Udkant var det på ingen måde, og indbyggerne så området som centrum og orienterede sig internationalt mod Norge, Tyskland og Storbritannien.

Medlemmer af Selskabet for Aalborgs Historie har gratis adgang til foredragene (tilmelding via info@aalborgshistorie.dk, anfør venligst medlemsnummer)

Generalforsamling 2021 ???

Som følge af Covid-19/Coronavirus -situationen har Selskabet for Aalborgs Historie (SAH) igen i år desværre været nødt til at aflyse den årlige generalforsamling, der ellers skulle have været afholdt i maj 2021. Derfor følger her en forkortet digital årsberetning om SAHs aktiviteter i 2020 samt årsregnskabet 2020.

Hvis så frem i fald forholdene og forsamlingsforbuddet tillader det, vil der blive afholdt en almindelig generalforsamling i efteråret 2021. Ved samme lejlighed vil valg og genvalg til bestyrelse og revisorer blive afholdt. Afholdelsen af denne generalforsamling vil blive varslet i overensstemmelse med SAHs vedtægter.

Årsberetning 2020

Aalborgbogen 2020 har titlen ”Det glade Aalborg. Lyse og mørke sider af Aalborgs forlystelsesliv 1550-2020.” Den er skrevet af museumsinspektør Inger Bladt, arkivar Bente Jensen, ph.d. Jørgen Mührmann-Lund og ph.d. Jakob Ørnbjerg. Forestillingen om Aalborg som Danmarks gladeste og festligste by trives i bedste velgående og er godt beskrevet i både erindringsværker og romaner. I denne Aalborgbog går forfatterne derfor en anden vej og ser nærmere på nogle af de spor, som fortidens festglade aalborgensere har sat sig i arkiverne og på museerne. Det bringer læseren fra opulente middage og hasardspil til de værste ”snasker” og Tivoli Karolinelunds udvikling.

Aalborgbogen 2020 udkom i november 2020. Den blev vel modtaget af både læsere og anmeldere. Ved juletid 2020 var første oplag af Aalborgbogen udsolgt. På den baggrund blev andet oplag trykt. Aalborgbogen 2020 kan derfor fortsat købes ved henvendelse til SAH eller de lokale boghandlere.

Aalborgbogen 2021 er også undervejs. Den har arbejdstitlen ”De Danske Spritfabrikker i Aalborg” og skrives i år af tre forfattere. Det drejer sig om arkivar Flemming Nielsen, museumsinspektør Morten Pedersen og arkitekt Thomas Birket-Smith. Vi glæder os til at se resultatet og ønsker forfatterne god arbejdslyst.

I 2020 har SAH været ramt af flere aflysninger. Det har blandt andet drejet sig om vores foredragsrække ”Nyt fra Historien” og den lokalhistoriske bogmesse på Aalborg Stadsarkiv i december. Vi ser frem til, at hverdagen vender tilbage, så vi igen kan tage fat på vores vanlige aktiviteter.

Samtidig glæder vi os over solid tilslutning med 850 medlemmer af SAH. Det betyder, at vi er et af de største byhistoriske selskaber i Danmark. Vi er desuden aktive på både de sociale og digitale medier. Vi har en stor og velfungerende hjemmeside (www.aalborgshistorie.dk), der løbende bliver opdateret. På vores Facebookprofil Selskabet for Aalborgs Historie kan man også holde sig orienteret om vores tilbud og aktiviteter. Her havde SAH pr. 9. maj 2021 935 venner og 945 følgere. Der er naturligvis plads til mange flere!

Til sidst vil jeg gerne sige tak til SAHs bestyrelse, revisorer og bogpakkere for godt samarbejde i 2020. Der skal også rettes en stor tak til Nordjyllands Historiske Museum og Aalborg Stadsarkiv for godt samarbejde i det forgangne år. På sidstnævnte lokalitet har vi vores boglager, ligesom det er her, vi afholder vores bestyrelsesmøder.

Med mange hilsner og med ønsket om en god sommer

Jakob Ørnbjerg, formand for Selskabet for Aalborgs Historie

SE ÅRSREGNSKAB 2020/21 HERUNDER

Aalborgbogen i Ugebladet HJEMMET

I denne uges udgave af ugebladet Hjemmet finder du en artikel om tv-serien Badehotellet, der tager udgangspunkt i Aalborgbogen 2019: Sommerliv ved Vestkysten. Medforfatter til bogen fortæller om strandlivet under krigen, som gæsterne på Badehotellet netop nu oplever. God fornøjelse!

Aalborgbogen 2020

NU bliver spændingen udløst og vi kan afsløre årets bog, som mange af jer allerede har betalt for. De der endnu ikke har betalt, kan selvfølgelig nå det endnu (Overfør 150 kr til konto 9314 – 456 207 4444)

Aalborgbogen 2020 bliver i år en antologi, hvor fire forfattere, med udgangspunkt i arkivalier, fotografier og genstande fortæller om forskellige aspekter af  “Det glade Aalborg”. Tidsmæssigt bevæger vi os fra 1600-tallet og frem til i dag.

Det glade Aalborg.
Lyse og mørke sider af Aalborgs forlystelsesliv 1550-2020
.

Den er skrevet af museumsinspektør Inger Bladt, arkivar Bente Jensen, ph.d. Jørgen Mührmann-Lund og ph.d. Jakob Ørnbjerg.  Aalborgbogen 2020 er nu på vej i trykken og vil blive leveret til medlemmerne medio december..

Forestillingen om Aalborg som Danmarks gladeste og festligste by trives i bedste velgående og er godt beskrevet i både erindringsværker og romaner. I denne Aalborgbog går forfatterne derfor en anden vej og ser nærmere på de spor, som fortidens festglade aalborgensere har sat sig i arkiverne og på museerne. Fra  opulente middage og hasardspil til de værste ”snasker” og Tivoli Karolinelunds udvikling belyser årets Aalborgbog i tekst og billeder både lyse og mørke sider af byens forlystelsesliv igennem de sidste 400 år.

Glæd dig til den ligger i din postkasse i december måned.

Og så er vi allerede nu i færd med at gennemgå muligheder og forslag til næste års Aalborgbog.

Torsdagsforedrag

I samråd med Folkeuniversitetet i Aalborg (FU) og de øvrige samarbejdende kulturelle foreninger er der blevet foretaget enkelte ændringer i forbindelse med torsdagsforedragene.

Først og fremmest har disse nu taget navneforandring fra ”Torsdagsforedragene” til ”Nyt fra Historien”. Det skyldes for det første, at der er voksende interesse for denne foredragsrække. Med navneændringen håber vi så ledes, at kunne tiltrække endnu flere tilhører og potentielle nye medlemmer til arrangementerne.
Desuden er starttidspunktet blevet flyttet fra klokken 19:30 til klokken 19:00. Dette gør det lettere for udefrakommende foredragsholdere at nå hjem igen i ordentlig tid.

Foredragsrækken er naturligvis fortsat gratis for medlemmer af Selskabet for Aalborgs Historie.

Derudover vil foredragene fortsat finde sted om torsdagen og foredragslokalet vil fortsat være placeret i Aalborg Universitets auditorium på Badehusvej. Nærmere oplysninger om datoer og foredragsemner HER. De enkelte foredrag vil desuden blive omtalt på vores Facebookside.

Aflyst generalforsamling

Som vi alle ved, er hele landet jo stadig plaget af COVID-19. Vi håber at alle vore medlemmer er sluppet nådigt fra denne trælse epidemi.
For ikke at udsætte vore medlemmer for unødig smitterisiko, har bestyrelsen valgt, helt at aflyse generalforsamlingen i år. Det skyldes blandt andet, at vi jo plejer at være omkring 150 medlemmer samlet – enkelte gange op mod 200 og det synes vi vil være for risikabelt.
Rent praktisk har vi genvalgt de medlemmer der var på valg i år. De der var på valg har selvfølgelig accepteret at genopstille og derfor er følgende valgt:

 • Formand Jakob Ørnbjerg
 • Bestyrelsesmedlemmer Anthon Guldberg Poulsen og Holger Hassing Povlsen
 • Suppleanter Ulla Varnke Egeskov og Niels Hjulmand
 • Revisorer Bjarne Bang-Schnack og Bente Springborg

Vi håber på medlemmernes forståelse for bestyrelsens disposition vedrørende generalforsamlingen, og så håber vi selvfølgelig også, at kunne afholde generalforsamling på traditionel vis igen allerede til marts 2021.

Bestyrelsens beretning kan ses herunder og årets regnskab, som er revideret, kan ses HER.

Årsberetning 2019

Aalborgbogen 2019 har titlen ”Sommerliv ved Vestkysten. Aalborgensiske landliggere fra Blokhus til Løkken 1900-1945”. Den er resultatet af en holdindsats. Forfatter Simon Jacobsen fik ideen til bogen og har gjort et stort arbejde med at nedfælde de mange familie- og sommerhushistorier med relation til det aalborgensiske sommerliv ved vestkysten. Arkivar og historiker Bente Jensen har efterfølgende skrevet historien ind i en turisme- og byhistorisk kontekst. For begge forfatteres vedkommende har der været tale om et meget stort og detaljeret indsamlings- og skrivearbejde.
Aalborgbogen 2019 udkom 12. december 2019. Den blev vel modtaget af både læsere og anmeldere. I januar 2020 var første oplag af Aalborgbogen udsolgt. På den baggrund blev andet oplag trykt. Aalborgbogen 2019 kan således fortsat købes ved henvendelse til Selskabet for Aalborgs Historie eller de lokale boghandler.
Aalborgbogen 2020 er også undervejs. Den skrives af en gruppe af historikere, museumsfolk og arkivarer. Emnet bliver Aalborgs forlystelsesliv fra 1600-tallet og frem til det 20. århundrede. Vi glæder os til at se resultatet og ønsker forfatterne god arbejdslyst.
I september 2019 var vi på besøg hos de nye studerende på Historiestudiet på Aalborg Universitet. De studerende fik her en orientering om SAH og vores arbejde og modtog dertil hver en boggave. Når vi bruger tid og bøger på sådant et besøg skyldes det to ting. For det første kan vi naturligvis altid bruge nye og endnu flere medlemmer. For det andet benyttede vi besøget til at gøre så vel studerende som undervisere opmærksomme på, at SAH altid er interesserede i at høre nærmere om historieopgaver og specialer med Aalborgbogspotentiale.
Den første december 2019 deltog SAH i den årlige lokalhistoriske bogmesse, der afholdes på Aalborg Stadsarkiv. Det er efterhånden blevet en tilbagevendende og hyggelig juletradition, hvor vi ikke blot får hvervet nye medlemmer og solgt en del af vores bøger, men også får tid til en god snak med de mange andre lokal- og kulturhistoriske forfattere og foreninger, der deltager i dette arrangement.
Samtidigt er vi aktive på både de sociale og digitale medier. Vi har en stor og velfungerende hjemmeside, der løbende bliver opdateret. På Facebook havde SAH pr. 22. april 2020 713 venner og 714 følgere. Der er naturligvis plads til mange flere!
Til sidst vil jeg gerne sige tak til SAHs bestyrelse, revisorer og bogpakkere for godt samarbejde i 2019. Der skal også rettes en stor tak til Nordjyllands Historiske Museum og Aalborg Stadsarkiv for godt samarbejde i det forgangne år. På sidstnævnte lokalitet har vi vores boglager, ligesom det er her, vi afholder vores bestyrelsesmøder.

Med mange hilsner
Jakob Ørnbjerg, formand for Selskabet for Aalborgs Historie