Historiepris

Selskabet for Aalborgs Historie har indstiftet en pris – Aalborg Historiepris – der uddeles med det formål at fremme den brede offentligheds interesse for udgivelser med historiske temaer samt at tilskynde forfattere til at formidle sådanne temaer.

Aalborg Historie Pris gives til forfatteren/forfatterne af en udgivelse (bog, større artikel, film, web-ressource eller lignende) med historisk eller arkæologisk tema, der tager sit udgangspunkt i Aalborg Kommune eller Nordjylland, og er udkommet i det forløbne år. Udgivelsen skal formidle emnet på en interessant måde og bidrage med ny og spændende viden herom. Den må gerne være populariserende, men skal naturligvis være solidt fagligt funderet.

Bestyrelsen for Selskabet for Aalborgs Historie nedsætter en komité, som indstiller en prismodtager. Komiteen er sammensat af en repræsentant for hhv. Selskabet for Aalborgs Historie, Aalborg Historiske Museum, Aalborg Stadsarkiv, Aalborg Bibliotekerne, Historiestudiet ved Aalborg Universitet og Nordjyske Stiftstidende. Komiteen vælger frit blandt det seneste års udgivelser.

——————————————————————————————————–

2013: Flemming Nielsen – for hans bog “Byens Værft. Aalborg Værfts historie 1912-2012″

Flemming Nielsen for bogen om Aalborg Værft

Flemming Nielsen for bogen om Aalborg Værft

Titlen på denne bog ’Byens Værft’ er yderst velvalgt.

Den er både sigende og dækkende for indholdet og for de store ambitioner, forfatteren Flemming Nielsen har haft med at skrive sin bog om Aalborg Værft gennem et hundrede turbulente år.

Det er en fortælling om byens historie set gennem værftets historie. Det hele handler om den rolle, værftet spiller for byens liv i opgang og nedgang. Bogen rummer både et godt historisk overblik og afslører samtidig forfatterens sans for detaljen, ikke mindst i den minutiøse gennemgang af hver eneste af værftets nybygninger.

Byens store betydning for værftet hver gang det kneb, og der var brug for en håndsrækning, er også en væsentlig del af historien om Aalborg Værfts historie gennem et århundrede.

Overordnet set er dette en velskrevet beretning om værftsbyens betydning på verdenshavene og i den store vide verden.

For dette værk tildeles Flemming Nielsen den af Selskabet for Aalborgs Historie indstiftede ”Aalborg Historiepris 2013”

——————————————————————————————————–

2010: Elisabeth Barfoed Carlsen – for hendes bidrag til formidling

Ved offentliggørelsen af Årets Historikerpris, der udeles af Selskabet for Aalborgs Historie ved generalforsamlingen på Lindholm Høje, blev Elisabeth behørigt overrasket da hendes navn blev råbt op.

Elisabeth får prisen for hendes store bidrag til formidlingen af oldtidens historie, specielt ved hendes store arbejde med udformning og opbygning af den flotte og informative udstilling på Lindholm Høje Museum. Her er især brug af nye medier med til at gøre udstillingen interessant og spændende.

Endvidere er hun også medforfatter af Aalborgbogen 2009 Oldtiden i Limfjordslandet, der er en uddybning og supplement til Lindholm Høje udstillingen.

Sponsor for Historiepris 2010 er Best Travel i Aalborg

——————————————————————————————————–

2007 – Erik Iversen & Viggo Petersen – for deres bog:

Østerå-Boulevarden: Arkitektur i Aalborg fra renæssancen til nationalromantikken.

Bogen er udgivet i 2005. I sin indstilling fremhæver komiteen, at bogen er velskrevet, og formidler sit emne på en for mange interesserede let tilgængelig facon. Bogen bygger på en indsigt i arkitektur- og stilhistorie, som komiteen værdsætter, ligesom man fremhæver, at bogen behandler Aalborgs første gadegennembrud, hvor al tale om “gadegennembrud” i Aalborg hidtil har stået om Vesterbro.

Komiteen glæder sig over forfatternes evne til iagttagelser af de mange arkitektoniske perler på dette strøg og ikke mindst beskrivelser af mange gode interessante og tidstypiske detaljer. I bogen bringes mange illustrationer af høj kvalitet der ledsages af uddybende tekster i et letflydende og letforståeligt fagsprog. Hertil kommer at bogen har et smukt layout og at papirkvaliteten er god.

 

Sponsor for Historiepris 2007 er Best Travel i Aalborg

 

 

 

——————————————————————————————————–

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

+ 89 = 92