Julehilsen 2022

Efter to trælse år med Coronanedlukninger og aflysninger er Selskabet for Aalborgs Historie (SAH) i 2022 vendt tilbage til sit normale aktivitetsniveau. Foredragsrækken ”Nyt fra Historien” blev afviklet efter planen og SAH afholdt en velbesøgt generalforsamling i Odd Fellow palæets flotte rammer i maj måned.
Den første weekend i oktober tog SAH til Den Gamle By i Aarhus for at deltage i den historiske bogmesse Historien lever. Det var en god weekend, hvor vi ikke blot fik afsat Aalborgbøger til det østjyske publikum, men også fik mulighed for at mødes med en række andre lokalhistoriske foreninger og selskaber.
Årets Aalborgbog ”Budolfi Plads. Bygninger og begivenheder 1000-2022” blev leveret fra trykkeriet i slutningen af november måned.
Ved SAHs deltagelse i den lokalhistoriske bogmesse på Aalborg Stadsarkiv 4. december var der mulighed for at afhente årets Aalborgbog. Denne afhentningsordning blev en stor succes, som mere end 130 medlemmer benyttede sig af. Ugen efter blev Aalborgbogen så med hjælp fra vores dygtige frivillige pakket og gjort klar til omdeling og forsendelse til medlemmerne.
Som der vil fremgå af et tidligere opslag er SAH i samarbejde med Folkeuniversitetet i Aalborg gået i gang med at gentænke vores foredragsrække ”Nyt fra Historien”.
Dertil kan vi allerede nu løfte sløret for, at Aalborgbogen 2023 vil have fokus på Vikingernes Aalborg.  Der er således nok at glæde sig til i 2023!

Mange hilsner og med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Jakob Ørnbjerg
Formand for Selskabet for Aalborgs Historie

En dårlig nyhed

Nyt fra Historien/Torsdagsforedrag

I mange år har Selskabet for Aalborgs Historie (SAH) tilbudt sine medlemmer at overvære en række foredrag om de nyeste arkæologiske og historiske forskningsresultater på det lokale, nationale og internationale plan.
Her har vi haft et godt samarbejde om ftnancieringen med andre kulturelle foreninger i Aalborg, mens Folkeuniversitetet i Aalborg har stået for lokaler med mere.
I 2023 vil situationen dog være den, at SAH er den eneste tilbageværende af de kulturelle foreninger, der står for betalingen. Det er en væsentlig økonomisk udskrivning, så SAH har på den baggrund besluttet sig til at stoppe med afholdelsen af disse foredrag.
Der vil derfor ikke være Nyt fra Historien/Torsdagsforedrag i 2023.
Vi er i samarbejde med Folkeuniversitetet i Aalborg nu gået i gang med at gentænke konceptet med henblik på at tilbyde medlemmerne en anden foredragsoplevelse.
Der vil blive meldt nærmere ud om dette i et kommende nyhedsbrev.

Alle Aalborgbøger er delt ud

Nu har PostNord og vore flittige uddelere færdiggjort uddeling af ca 800 bøger.

Hvis du du mener at du skulle have modtage en bog  …….. og den ikke er kommet til din postkasse, så er der nogle få muligheder for årsagen her til:

  • Du har skiftet adresse uden at give besked (Send ny adresse til sah@aalborgshistorie.dk)
  • Det har ikke været muligt at komme ind til din postkasse (vi forsøger dog stadig at fange dig hjemme).
  • Du har ikke betalt årets kontingent (Det kan stadig klares f.eks. via MobilePay nr 859997 og bogen vil blive leveret snarest)
  • Eller kassereren har lavet en stor bommert (Ring til Flemming på 2140 1120)