Julehilsen 2022

Efter to trælse år med Coronanedlukninger og aflysninger er Selskabet for Aalborgs Historie (SAH) i 2022 vendt tilbage til sit normale aktivitetsniveau. Foredragsrækken ”Nyt fra Historien” blev afviklet efter planen og SAH afholdt en velbesøgt generalforsamling i Odd Fellow palæets flotte rammer i maj måned.
Den første weekend i oktober tog SAH til Den Gamle By i Aarhus for at deltage i den historiske bogmesse Historien lever. Det var en god weekend, hvor vi ikke blot fik afsat Aalborgbøger til det østjyske publikum, men også fik mulighed for at mødes med en række andre lokalhistoriske foreninger og selskaber.
Årets Aalborgbog ”Budolfi Plads. Bygninger og begivenheder 1000-2022” blev leveret fra trykkeriet i slutningen af november måned.
Ved SAHs deltagelse i den lokalhistoriske bogmesse på Aalborg Stadsarkiv 4. december var der mulighed for at afhente årets Aalborgbog. Denne afhentningsordning blev en stor succes, som mere end 130 medlemmer benyttede sig af. Ugen efter blev Aalborgbogen så med hjælp fra vores dygtige frivillige pakket og gjort klar til omdeling og forsendelse til medlemmerne.
Som der vil fremgå af et tidligere opslag er SAH i samarbejde med Folkeuniversitetet i Aalborg gået i gang med at gentænke vores foredragsrække ”Nyt fra Historien”.
Dertil kan vi allerede nu løfte sløret for, at Aalborgbogen 2023 vil have fokus på Vikingernes Aalborg.  Der er således nok at glæde sig til i 2023!

Mange hilsner og med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Jakob Ørnbjerg
Formand for Selskabet for Aalborgs Historie

En dårlig nyhed

Nyt fra Historien/Torsdagsforedrag

I mange år har Selskabet for Aalborgs Historie (SAH) tilbudt sine medlemmer at overvære en række foredrag om de nyeste arkæologiske og historiske forskningsresultater på det lokale, nationale og internationale plan.
Her har vi haft et godt samarbejde om ftnancieringen med andre kulturelle foreninger i Aalborg, mens Folkeuniversitetet i Aalborg har stået for lokaler med mere.
I 2023 vil situationen dog være den, at SAH er den eneste tilbageværende af de kulturelle foreninger, der står for betalingen. Det er en væsentlig økonomisk udskrivning, så SAH har på den baggrund besluttet sig til at stoppe med afholdelsen af disse foredrag.
Der vil derfor ikke være Nyt fra Historien/Torsdagsforedrag i 2023.
Vi er i samarbejde med Folkeuniversitetet i Aalborg nu gået i gang med at gentænke konceptet med henblik på at tilbyde medlemmerne en anden foredragsoplevelse.
Der vil blive meldt nærmere ud om dette i et kommende nyhedsbrev.

Udsolgt!

stempel sold outAllerede nu før juleaften er der kun ganske få eksemplarer af årets Aalborgbog, DET GLADE AALBORG tilbage før vi melder udsolgt.

Alle medlemmer der har betalt til og med  21. december har fået bogen leveret.
Vi er lykkelige for, at bogen er en succes, så det tyder på at bestyrelsen har valgt rigtig i emnevalget. Bestyrelsen har derfor valgt, at få lavet et mindre ekstra oplag, så vi kan levere til boghandlere og nye medlemmer, også i det nye år

Vi har gennem årene erfaret, at det er utroligt svært at forudse hvor godt en bog sælger. Af nogle årgange har vi op mod 1.000 bøger liggende på lager, mens vi har været mere heldig med andre årgange og således kun har et passende lille lager der sælges ganske langsomt. Og så er der enkelte år, der lige som dette år, bliver udsolgt lige så hurtigt som vi kan levere bøgerne.

Ændringer i årskort

Vi er af nogle medlemmer blevet gjort opmærksom på, at der er ændret på årskortene for 2019. Det er Nordjyllands Historiske Museer, der giver vore medlemmer dette kort.

Her er så ændringerne vedrørende årskort fra Nordjyllands Historiske Museum 2019

Fra og med 1. januar 2019 giver årskortet fra Nordjyllands Historiske Museum gratis adgang for en person og ikke længere to personer.

Den gratis adgang gælder et år og er til følgende museer, der er tilknyttet Nordjyllands Historiske Museum:

 • Aalborg Historiske Museum
 • Lindholm Høje Museet
 • Hobro Museum
 • Boldrup Museum
 • Mariager Museum
 • Lystfartøjsmuseet
 • Cirkusmuseet i Rold
 • Møllehistorisk Samling
 • Hadsund Egnssamling
 • Vikingecenter Fyrkat
 • Hals Museum
 • Havnø Mølle

Årskortet kan ikke benyttes til arrangementer med særskilt entré.

Der kan heller ikke længere opnås 10 % rabat på køb i museumsbutikkerne.

BetalingsService

Det har længe været et stort ønske fra rigtig mange medlemmer at få mulighed for at betale kontingent vha. BetalingsService.

Vi har undersøgt sagen og håber at det falder på plads inden længe, så du allerede kan tilslutte dig i år.

Så vær tålmodig lidt endnu, du skal nok få mulighed for at betale og modtage årets bog.

Hvis det mod forventning ikke falder på plads i tide, så kommer det til at ske på den “gammeldags metode”. Det vil du få at vide her og i et nyhedsbrev.

DET ER DESVÆRRE GÅET SÅDAN, AT VI IKKE KAN NÅ FÅ TILSLUTTET FORENINGEN TIL DETTE ÅRS AALBORGBOG. VI VIL I LØBET AF EN TIL TO MÅNEDER KOMME MED OPLYSNING OM HVORDAN DU BLIVER TILSLUTTET BETALINGSSERVICE, SÅ DU FREMOVER IKKE BEHØVER AT TÆNKE PÅ BETALINGSFRISTER.

Jens Topholm fratræder

Selskabet for Aalborgs Historie var selvfølgelig tilstede, da Stadsarkivar Jens Topholm holdt reception i anledning af at han fratræder sit job for at gå på pension. Selskabet har gennem de mange år haft et fint samarbejde med Jens, som også har været forfatter til flere Aalborgbøger. Vi har håbet om at dette arbejde fortsætter fremover.

På fotoet overrækker vor formand Jakob Ørnbjerg et rejsegavekort til Jens Topholm, som vi håber han får meget glæde af.

Ny formand

Efter 16 år som formand for Selskabet for Aalborgs Historie ønskede Aase Daarbak at overlade hvervet til en anden. På grund af stort arbejde i andre institutioner kunne hun ikke overkomme dette hverv længere.

Stor tak til Aase for det kæmpe arbejde hun har lagt i foreningen i de mange år.

Heldigvis er hun parat til at fortsætte som menig medlem af bestyrelsen. Dette er en stor glæde for bestyrelsen og, som det viste sig, også for generalforsamlingen, der med applaus godkendte at indsætte Jakob Ørnbjerg, som hidtil har være menig medlem af bestyrelsen som ny formand og så overlade hans plads til Aase.

Se den nye bestyrelse HER

 

Kontingentændring

På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen, at hæve kontingentet fra indeværende år og fremover.

Kontingentstigninger er ikke noget vi er vant til her i foreningen. Det er ti år siden vi sidst hævede kontingentet med beskedne 10 kr. Der før var kontingentet på 110 kr så langt tilbage som bestyrelsen kan huske.

Men! Nu er det ikke fordi det er langt tid siden, at der er sket en kontingentændring.

Vi har gennemgået økonomien vedrørende udgivelsen af årbogen og det viser sig, at foreningen rent faktisk sætter penge til ved udgivelsen.

Det skyldes bl.a., – at portoen stiger år for år, – at bogen har fået et nyt og større format, – at forfatteren selvfølgelig skal have et relevant honorar, m.m.m.

Derfor har vi valgt at lade kontingentet stige til 150 kr pr år.

Vi håber, at du som medlem, også kan se det fornuftige i denne beslutning og at du stadig vil bakke op om vores gode forening.

Men det er ikke bare medlemmerne, der skal betale mere for Aalborgbogen. Prisen hos boghandlerne vil også stige, så meget, at det stadig kan betale sig at være medlem af Selskabet for Aalborgs Historie.

Ved sammenligning med andre lignende udgivelser, er det stadigvæk utroligt billigt, at vore medlemmer får Aalborgbogen leveret lige ind af døren.

God fornøjelse med den nye Aalborgbog om Institutionen i Hammer Bakker, som udkommer ultimo november

Præsentation af årets Aalborgbog

 

Tryk på billedet

Turistforeningen 100 år

I forbindelse med fejringen af Aalborg Turistforenings 100 år jubilæum, vil årets Aalborgbog “Aalborgturismen i 100 år” blive præsenteret for et indbudt publikum. I dagens avis fra Nordjyske (1. nov 2012) er der en artikel om Aalborg Turistforening som vist her ved siden af. Klik på artiklen og se den som læsbar pdf-fil.

I næste uge (uge 45) vil bogen blive send/uddelt til medlemmer der har betalt årets kontingent, samt distribueret til byens boghandlere.

En god julegave til enhver med rod i Aalborg og omegn.