Anmeldelse af 2018-bogen

Alle tiders død

Bente Springborg: Memento mori. Kirker, kirkegårde og begravelser i Aalborg ca. 1000-1806

116 sider, rigt illustreret,

Udgivet af ”Selskabet for Aalborgs historie” som Aalborgbogen 2018.

Aalborg er som by betragtet mere end 1000 år gammel. Den gamle bykerne er forholdsvis overskuelig, og takket være den generelle udvikling med deraf følgende byggeprojekter graves der ofte i de gamle lag. Det historiske museum er rutinemæssigt inde over, og det fører til nye fund næsten hver gang.

I denne bog samler arkæologen Bente Springborg virkelig mange spredte oplysninger under den sigende ramme døden. Det er primært gravfund, gravformer, skeletter og det vi ved fra dem, og så kobler hun med de skrevne kilder om de forhold, der har hersket i byen. Det er der kommet en glimrende bog ud af.

Det centrale Aalborg har haft seks, måske syv kirkegårde gennem den behandlede periode (1 findes endnu), der har været to klostre (det ene findes endnu) og fire-fem kirker, hvoraf to stadig bruges. De gamle sogne- og klosterkirker har alle på landsbyvis været omgivet af grave, men med etableringen af den såkaldte Almenkirkegård i 1806 var det slut med bybegravelserne.

Man kan se, at gravskikkene ændres over tid, fx kan middelalderbegravelser nogle gange dateres ud fra måden, ligets arme er lagt på. Vi følger de riges indtog i selve kirkebygningerne og deres efterfølgende udflytning, vi ser grave i teglkasser, i træ, med udsmykninger eller helt uden, vi ser benhuse og massegrave. Grevens fejde gik hårdt ud over byen, fordi skipper Clement havde forskanset sig og blev belejret og besejret af Rantzau med plyndringer og dødsfald til følge.

Man finder individuelle tragedier, brande, ulykker, vold og livslange ophold i dårekisten, og man finder spedalske for sig på Sct. Jørgensgården og samtidig sandsynligvis uopdagede spedalskhedstilfælde i ordinære grave. Der er slidgigt, tandbylder, voldsomme knogleskader og endda nogle, der overlevede sådanne i lang tid.

Med den brede indledning om kristendommen, ritualerne, de sociale standsmarkører og begravelsestraditioner er man godt klædt på til den minutiøse gennemgang af fundene, ordnet efter kirker og klostre. Museet har leveret over 40 glimrende fotos af både fund, fundsteder og andre genstande, og ikke mindst de 15 kort og plancher er vældig anskuelige og udtryk for et stort og veludført formidlingsarbejde. Blot er det mindre heldigt, at noterne i brødteksten forsvinder i en meget detaljeret kildefortegnelse, som man virkelig skal være videnskabeligt anlagt eller usædvanligt tålmodig for at få glæde af.

Hvad skal en religionslærer så med det? Jeg tog i efteråret mit enkeltfagshold i religion med i de to kirker, ned i gråbrødreudgravningen og ud på almenkirkegården i løbet af kristendomsforløbet, og jeg ville ønske, jeg på det tidspunkt havde kendt bogen. I andre købstæder kan noget lignende måske lade sig gøre, blot er det ikke sikkert, man har så godt baggrundsmateriale til rådighed. Men arbejder man med et forløb om døden og begravelsesritualer, vil en bog som denne også afgive masser af inspiration, selv til kolleger, der ikke bor i Aalborg.

Hans Gregersen Aalborg City Gymnasium

Nyt logo

På generalforsamlingen 23. maj 2019 var der stor tilslutning til en meget nænsom modernisering af foreningens gamle logo.

Logoet er et købstadssegl for Aalborg by helt tilbage fra Middelalderen, som foreningen har brugt næsten siden stiftelsen i 1967, så det kan vel siges, at det er på tide der sker noget med det.

Efter et forsøg på en gennemgribende ændring af logoet til et meget moderne design, som, på det bestemteste, blev afvist af medlemmerne ved vores jubilæumsfest, besluttede bestyrelsen, at forsøge igen med et layout der bestod af det gamle logo, der blot er blevet renset, så det fremstår mere klart og tydeligt. Endvidere er der lavet en farvelagt version.

Vi håber medlemmerne tager godt imod foreningens nye identitet.

Aalborgbogen 2016 udleveret

Så er alle bøger leveret eller overleveret til postforsendelse til medlemmer der har betalt deres kontingent inden 4. december.

Ved følgende indbetalinger af kontingent vil bøgerne blive ekspederet ca. en gang om ugen. Så du kan stadig nå at indbetale dit kontingent og få bogen inden jul.

Vi har været ude for at Aalborgbogen bliver udsolgt. Det er f. eks. sket de sidste to år.

Generalforsamling afholdt

Med ca 170 medlemmer blev årets generalforsamling afholdt torsdag aften i DGI’s lokaler i Nordkraft.

Daglig leder Finn Taul fortæller om Nordkraft

Daglig leder Finn Taul fortæller om Nordkraft

Aftenen startede med at daglig leder af Nordkraft Finn Taul fortalte spændende og levende om huset Nordkraft og jeg tror alle fik et noget andet indtryk end al den negative omtale i medierne har givet udtryk for.

Den myndige dirigent Per Andersen

Den myndige dirigent Per Andersen

Derefter blev selve generalforsamlingen afholdt under ledelse af Per Andersen, som dirigent

Formanden fortalte i sin beretning om årets arrangementer og aktiviteter, hvor efter kassereren aflagde et regnskab med et rekordstort overskud på 76.000 kr.

Formanden Aase Daarbak beretter

Formanden Aase Daarbak beretter

Der var genvalg på alle poster til bestyrelse og revision.

Under eventuelt var der flere gode forslag fra forsamlingen, som bestyrelsen arbejder videre med fremover.

Bestyrelsen havde i år valgt at uddele Årets Historiepris, og det skete efter bedste Oscar Galla stil, med tre nominerede forfattere. Nemlig

  • Jakob Ørnbjerg med bogen om Boliger i Aalborg
  • Flemming Nielsen med bogen om Aalborg Værft
  • Kristian Lyngby Poulsen for sin bog om Kvægtorvet

Det var MF Orla Hav, der efter en lille anekdote, under stor spænding åbnede kuverten med vindernavnet. OG VINDEREN ER……………….. FLEMMING NIELSEN, som fik overrakt prisen, et rejselegat på 10.000 kr. Læs begrundelsen her. De to øvrige nominerede måtte tage til takke med 2 flasker go’ rødvin til hver.

Orla Hav er altid god for en anekdote

Orla Hav er altid god for en anekdote

Her efter gik forsamlingen over til de kulinariske nydelse og forlod efter en times tid, godt mætte, arrangementet.

..... og vinderen er....

….. og vinderen er….

De 3 nominerede kandidater venter spændt

De 3 nominerede kandidater venter spændt

Flemming Nielsen for bogen om Aalborg Værft
Flemming Nielsen for bogen om Aalborg Værft

 

Aalborgs Historie Pris 2013

Selskabet for Aalborgs Historie, der i 2007 indstiftede Aalborgs Historie Pris har igen i år valgt at uddele denne. Dette vil ske ved Selskabets generalforsamling den 23. maj 2013 i Nordkraft.

Som noget ny vil dette ske ved nominering og kuverten med vinderen vil  først blive åbnet på generalforsamlingen.

Prisvinder-udvalget har i år bestået af Jens Topholm (Aalborg Stadsarkiv), Lars Nørbach (Aalborg Historiske Museum), Michael Wagner (AAU –  Institut for Kultur og Globale Studier), Søren Wormslev (Nordjyske), Tove Michelsen (Aalborg Bibliotekernes Lokalsamling) og Aase Daarbak (Selskabet for Aalborgs Historie).

Der er tre nominerede til Prisen og de er: Kristian Lyngby Poulsen for sin bog om Kvægtorvet, Flemming Nielsen for sin bog om Værftet og Jakob Ørnbjerg for sin bog om Boliger i Aalborg.