Dansk Historisk Fællesråd (DHF)

Selskabet for Aalborgs Historie er nu blevet medlem af Dansk Historisk Fællesråd (DHF), der er en paraplyorganisation, der har til formål at støtte og styrke interessen for historie ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige historiske institutioner, organisationer og foreninger, søge at tage politiske initiativer til gavn for medlemmerne, afholde møder og seminarer, udgive publikationer og være kontaktorgan til tilsvarende internationale organisationer.

Endvidere er bestyrelsesmedlem i SAH, Jakob Ørnbjerg, blevet indvalgt i DHF’s repræsentantskab.

Læs mere om DHF her