GENERALFORSAMLING 2024

Selskabet for Aalborgs Historie afholder ordinær generalforsamling

Torsdag 23.maj 2024 klokken 18:30

På Skansevejens Skole

Skansevejen 2

9400 Nørresundby

Generalforsamlingen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af
 6. Formand – på valg: Jakob Ørnbjerg                                                     
 7. Kasserer – ikke på valg                              
 8. To bestyrelsesmedlemmer – på valg:  Anthon Guldberg Poulsen og Holger Hassing Povlsen
 • To suppleanter – på valg: Andreas Parmo Hansen og Niels Hjulmand.
 • To revisorer – på valg: Bente Springborg og Bjarne Bang Schack.
 • Evt.

Af hensyn til det efterfølgende traktement beder vi om tilmelding til generalforsamlingen senest maj 2023

TEMADAG med tre foredrag

Som bekendt er foredragene blevet aflyst i år. I stedet afholder:

Selskabet for Aalborgs Historie i samarbejde med Folkeuniversitet en temadag, med hele tre foredrag samme dag

Lørdag 28. oktober 2023 klokken 10:00-14:00
på Aalborg Universitet
Kroghstræde 3 aud 1.104
9220 Aalborg Ø

 HUSK TILMELDING – Se nederst-                                        

Limfjorden er et sund på hele 1700 km2, der strækker sig fra Hals i øst til Harboøre i vest. Fjordens vande har siden de ældste tider formet ikke blot landskabet, men også givet muligheder og begrænsninger for de mennesker, der bosatte sig her for at nyde godt af Limfjordslandets muligheder for fiskeri, handel og landbrug.
På denne temalørdag giver tre eksperter med udgangspunkt i hver deres historiske periode og kildemateriale deres bud på Limfjordens mangfoldige historie.

Foto: Arkiv.dk/Aalborg Stadsarkiv.

Program:

 • Lørdag. 28/10/23 kl. 10.00 – 14.00
  Limfjordslandet i oldtiden
  Elisabeth Barfod Carlsen, cand.mag., ph.d., museumsleder, Museet Herregården Hessel

  Gennem flere tusind år har mennesket brugt Limfjorden til fiskeri, sejlads, handel og krigstogter. Foredraget fortæller om vigtigheden af Limfjorden fra jægerstenalderens skaldynger, over jernalderens byhøje til vikingetidens handelspladser, byer og ringborge.
 • Lørdag. 28/10/23 kl. 10.00 – 14.00
  Byen og fjorden
  Flemming Nielsen, tidl. arkivar , cand.mag.

  Gennem 1200 års historie har Aalborg og dens indbyggere levet med, af og i kraft af Limfjorden. Fjordens forskellige stadier, som sund og som fjord, har haft stor betydning for, hvordan vilkårene har været for udviklingen i Aalborg. Aalborgs placering i krydset mellem sejlende og landbaseret trafik har været afgørende, men Limfjordens beskaffenhed har både været en fordel og en trussel mod byens vækst. Foredraget behandler aspekter af disse forhold gennem Aalborgs lange historie.
 • Lørdag. 28/10/23 kl. 10.00 – 14.00
  Stormflod
  Bo Poulsen, professor, dr.phil., Aalborg Universitet

  Havet trængte ind over marker, huse og hele landsbyer, da en voldsom storm ramte det nordvestlige Jylland i 1825. Det ændrede livet i og ved Limfjorden. Nordsøen gennemskar tangen mellem Agger og Harboøre, og saltvand og nye arter truede fjordens sild, ål og helt, mens østers og rødspætter kom til. Fiskerne tog snurrevoddet i brug, og driftige folk byggede moler, moderne diger og høfder. Købstæderne Lemvig, Thisted og Nykøbing Mors blomstrede og gav Limfjordens dronning, Aalborg, kamp til stregen. Nu kunne man sejle mod vest og hente jern, kul og tobak og eksportere stude, korn og flæsk. Udkant var det på ingen måde, og indbyggerne så området som centrum og orienterede sig internationalt mod Norge, Tyskland og Storbritannien.

Medlemmer af Selskabet for Aalborgs Historie har gratis adgang til foredragene (tilmelding via info@aalborgshistorie.dk, anfør venligst medlemsnummer)

Julehilsen 2022

Efter to trælse år med Coronanedlukninger og aflysninger er Selskabet for Aalborgs Historie (SAH) i 2022 vendt tilbage til sit normale aktivitetsniveau. Foredragsrækken ”Nyt fra Historien” blev afviklet efter planen og SAH afholdt en velbesøgt generalforsamling i Odd Fellow palæets flotte rammer i maj måned.
Den første weekend i oktober tog SAH til Den Gamle By i Aarhus for at deltage i den historiske bogmesse Historien lever. Det var en god weekend, hvor vi ikke blot fik afsat Aalborgbøger til det østjyske publikum, men også fik mulighed for at mødes med en række andre lokalhistoriske foreninger og selskaber.
Årets Aalborgbog ”Budolfi Plads. Bygninger og begivenheder 1000-2022” blev leveret fra trykkeriet i slutningen af november måned.
Ved SAHs deltagelse i den lokalhistoriske bogmesse på Aalborg Stadsarkiv 4. december var der mulighed for at afhente årets Aalborgbog. Denne afhentningsordning blev en stor succes, som mere end 130 medlemmer benyttede sig af. Ugen efter blev Aalborgbogen så med hjælp fra vores dygtige frivillige pakket og gjort klar til omdeling og forsendelse til medlemmerne.
Som der vil fremgå af et tidligere opslag er SAH i samarbejde med Folkeuniversitetet i Aalborg gået i gang med at gentænke vores foredragsrække ”Nyt fra Historien”.
Dertil kan vi allerede nu løfte sløret for, at Aalborgbogen 2023 vil have fokus på Vikingernes Aalborg.  Der er således nok at glæde sig til i 2023!

Mange hilsner og med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Jakob Ørnbjerg
Formand for Selskabet for Aalborgs Historie

En dårlig nyhed

Nyt fra Historien/Torsdagsforedrag

I mange år har Selskabet for Aalborgs Historie (SAH) tilbudt sine medlemmer at overvære en række foredrag om de nyeste arkæologiske og historiske forskningsresultater på det lokale, nationale og internationale plan.
Her har vi haft et godt samarbejde om ftnancieringen med andre kulturelle foreninger i Aalborg, mens Folkeuniversitetet i Aalborg har stået for lokaler med mere.
I 2023 vil situationen dog være den, at SAH er den eneste tilbageværende af de kulturelle foreninger, der står for betalingen. Det er en væsentlig økonomisk udskrivning, så SAH har på den baggrund besluttet sig til at stoppe med afholdelsen af disse foredrag.
Der vil derfor ikke være Nyt fra Historien/Torsdagsforedrag i 2023.
Vi er i samarbejde med Folkeuniversitetet i Aalborg nu gået i gang med at gentænke konceptet med henblik på at tilbyde medlemmerne en anden foredragsoplevelse.
Der vil blive meldt nærmere ud om dette i et kommende nyhedsbrev.

Alle Aalborgbøger er delt ud

Nu har PostNord og vore flittige uddelere færdiggjort uddeling af ca 800 bøger.

Hvis du du mener at du skulle have modtage en bog  …….. og den ikke er kommet til din postkasse, så er der nogle få muligheder for årsagen her til:

 • Du har skiftet adresse uden at give besked (Send ny adresse til sah@aalborgshistorie.dk)
 • Det har ikke været muligt at komme ind til din postkasse (vi forsøger dog stadig at fange dig hjemme).
 • Du har ikke betalt årets kontingent (Det kan stadig klares f.eks. via MobilePay nr 859997 og bogen vil blive leveret snarest)
 • Eller kassereren har lavet en stor bommert (Ring til Flemming på 2140 1120)

Aalborgbogen 2022

Aalborgbogen 2022 har titlen “Budolfi Plads. Bygninger og begivenheder 1000-2022”. I bogen fortæller dens fem forfattere om de markante bygninger og store og små begivenheder, der har formet pladsens og kvarterets historie fra 1000-tallet og frem til i dag. Udkommer senere på året.

Nyt fra historien

Vi har allerede programmet for efterårets historiske foredrag i foreningen-

Som sædvanligt er det i samarbejde med Folkeuniversitetet i Aalborg.

OBS OBS: Vær opmærksom på at foredragene er flyttet til MEDBORGERHUSETS FOREDRAGSSAL, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg.

29. september

Petergruppen i Nordjylland – Museumsinspektør, ph d ved Vendsyssel Historiske Museum

6. oktober

En fabrik og en by. Godthaab Hammerværk – Lokalhistoriker, BA, Godthaab Hammerværk

27. oktober

Atomfrygt – Lektor, ph.d, Syddansk Universitet

3. november

Det vilde sildeboom – Kulturhistoriker, ph. d, Forfatter Jakob Ørnbjerg

Alle foredragene starter kl 19.00 i Medborgerhusets foredragssal

De er en del af dit kontingent og derfor er de gratis for medlemmer af Selskabet for Aalborgs Historie. Hvis du ikke allerede er medlem kan du blive det HER.