Nye “gamle” bøger

Selskabet har nu tilbagekøbt et begrænset parti af tidligere udgivne udsolgte bøger. Det drejer sig om:

Det drejer sig om nye bøger, som nu kan købes fra Aalborgs boghandlere. Så hvis du har huller i rækken af Aalborgbøger på reolen, så er tiden inde til at supplere samlingen.

Ny formand

Efter 16 år som formand for Selskabet for Aalborgs Historie ønskede Aase Daarbak at overlade hvervet til en anden. På grund af stort arbejde i andre institutioner kunne hun ikke overkomme dette hverv længere.

Stor tak til Aase for det kæmpe arbejde hun har lagt i foreningen i de mange år.

Heldigvis er hun parat til at fortsætte som menig medlem af bestyrelsen. Dette er en stor glæde for bestyrelsen og, som det viste sig, også for generalforsamlingen, der med applaus godkendte at indsætte Jakob Ørnbjerg, som hidtil har være menig medlem af bestyrelsen som ny formand og så overlade hans plads til Aase.

Se den nye bestyrelse HER

 

Generalforsamling 2016

Aalborg, den 9. maj 2016

Selskabet afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 24. maj 2016 kl. 18.30 i

UCN, Mylius Erichsens Vej 137, Bygning 5, auditorium 3

Der vil blive et indslag med orientering om UCN, Aalborg

Generalforsamlingen
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af   a. formand – på valg                      Aase Daarbak
b. kasserer – ikke på valg
c. 2 bestyrelsesmedl. – på valg    Holger Hassing Povlsen
Anthon Guldberg Poulsen
d. 2 suppleanter – på valg            Niels Hjulmand
Ulla Varnke Egeskov
e. 2 revisorer                              Christian Jacobsen
Bjarne Bang-Schnack
6. Eventuelt

Af hensyn til efterfølgende traktement beder vi om tilmelding til generalforsamlingensenest onsdag den 18. maj på tlf. 2856 8597 eller
2613 6828, gerne mail, aase@stofanet.dk

Der er gode p-muligheder ved UCN.

Med venlig hilsen
p.b.v.
Aase Daarbak

Torsdagsforedrag: Aflysning og ændring

11. februar:
Foredraget om Simon Spies med Andreas Thøgersen er desværre aflyst.
Der satses på et erstatningsforedrag til efteråret.
17. marts:
I stedet for Erland Leth Pedersens foredrag, De danske varulve,
afholdes foredrag af
Per Henrik Hansen fra Museum Langeland/Langelandsfortet ud fra hans seneste bog,
Berlin og den kolde krig – set med danske øjne.

Nyt oplag

glædeSå er der glæde igen. I går meldte vi udsolgt på årets bog. Og det var både godt og trist.

Men i dag har vi bestilt et nyt oplag hos trykkeriet og vi håber det kan blive leveret inde jul. Det kræver blot at du har lidt forståelse og tålmodighed, så skal den nok komme.

Alle der har betalt senest 1. december har fået eller er ved at få bogen leveret. Nye indbetalere vil få bogen leveret så snart den kommer fra bogbinderen.

Udsolgt!

stempel sold outAllerede nu hvor der kun er en uge siden vi modtog årets Aalborgbog fra trykkeriet er den udsolgt. Alle medlemmer der har betalt til og med  1. december vil få bogen leveret, hvis de ikke allerede har modtaget den.
Vi er naturligvis lykkelige for, at bogen er en succes, men også meget kede af, at vi ikke kan levere bogen til alle der ønsker det.

Vi har gennem årene erfaret, at det er utroligt svært at forudse hvor godt en bog sælger. Af nogle årgange har vi op mod 1.500 bøger liggende på lager, mens vi har været mere heldig med andre årgange og således kun har et passende lille lager der sælges ganske langsomt. Og så er der enkelte år, der lige som dette år, bliver udsolgt lige så hurtigt som vi kan levere bøgerne.

I denne forbindelse skal det dog nævnes, at du sikkert stadig kan erhverve bogen på Aalborg Stadsarkiv, Historisk Museum og ved byens boghandlere.

Julebogsmesse

Det kommer som en STOR overraskelse hvert år. Vi nærmer os hurtigt JULEBOGSMESSEN på Aalborg Stadsarkiv.

Vi er med, med samtlige vores tidligere bøger der endnu ikke er udsolgt. Vi sælger dem til en særlig go’ julepris. Kom og få din samling af Aalborgbøger suppleret op.

Hvis du ikke allerede er medlem af foreningen, kan vi få en snak om det og du kan eventuelt blive meldt ind, hvis du ønsker det.

julebogsmesse2015

Torsdagsforedrag – ændring

Kære medlemmer af Selskabet for Aalborgs Historie

Beklageligvis bliver vi nødt til at aflyse foredraget torsdag den 29. oktober

Simon Spies – hans liv og hans tid
Fortæller forfatter og journalist, Andreas Fugl Thøgersen
Simon Spies var mange ting – sjov og generøs, brutal og kynisk, økonom og psykolog, og en knalddygtig forretningsmand. Med udgangspunkt i sin biografi om Simon Spies, udgivet på Politikens Forlag i 2012, fortæller forfatter og journalist, Andreas Fugl Thøgersen, den både sjove og bevægende historie om en af den nyere danmarkshistories største originaler

Foredraget vil i stedet blive afholdt 10. december