Aalborgbogen 2016 udleveret

Så er alle bøger leveret eller overleveret til postforsendelse til medlemmer der har betalt deres kontingent inden 4. december.

Ved følgende indbetalinger af kontingent vil bøgerne blive ekspederet ca. en gang om ugen. Så du kan stadig nå at indbetale dit kontingent og få bogen inden jul.

Vi har været ude for at Aalborgbogen bliver udsolgt. Det er f. eks. sket de sidste to år.

Historisk julebogmesse

HUSK! Søndag den 4. december 2016 er der Historisk Julebogmesse kl 10-15 på Aalborg Stadsarkiv.
Her kan du blandt andet købe de Aalborgbøger vi stadig har på lager med rabat (NB: Fornyligt har vi tilbagekøbt et parti bøger fra 1992, 1995, 1996 & 1998, som ellers har være udsolgt gennem flere år).
Hvis du endnu ikke har betalt dit kontingent kan du også klare det på messen og få årets bog med det samme.
Hvis du ikke er medlem kan du blive meldt ind og straks få din første Aalborgbog.
Vi ses.
https://www.aalborgbibliotekerne.dk/Default.aspx…

Aalborgbog 2016 i trykken

Årets Aalborgbog er i trykken. Glæd jer til den kommer ultimo november

Byplanlægning i Aalborg siden 1950

                          Fra modernisering af byen til tæt byudvikling

Skrevet af Anne Juel Andersen

sahbog-2016Aalborgbogen 2016 handler om Aalborg Midtbys forvandlinger siden 1950, både fysisk og identitetsmæssigt. De bymæssige projekter hænger tæt sammen med de særlige forestillinger om byen, der har været fremherskende gennem tiden. Der beskrives 4 perioder med hver sine særlige dagsordner for midtbyen. I efterkrigstiden gik bestræbelserne ud på at modernisere Aalborg efter amerikansk forbillede, bl.a. ved at skabe et attraktivt handelscentrum, som var let tilgængeligt i bil, og det krævede gadegennembrud og store parkeringspladser. Efter oliekrisen i 1973 skete et grundlæggende skifte i retning mod bevaring og byfornyelse samt bedre forhold for fodgængere. Efter 1990 kom byomdannelse fra industri til byformål i højsædet, ikke mindst i forhold til havnefronterne, og efter finanskrisen i 2008 har strategier om tæt byudvikling og partnerskaber med almene boligselskaber og andre investorer haft stor betydning for byudviklingen. Bogen er rigt illustreret med historiske planer og fotos.

Medlemskontingent for 2016 – 2017 er som stadig KUN 150 kr incl bogen leveret i din postkasse.

  • Når medlemskontingentet er betalt, tilsendes årets Aalborgbog frit, ult. nov.
  • Bogen medsendes årskort, der gælder for to personer og giver gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum – dog ikke Vikingecenter Fyrkat og Lindholm Høje Museet, hvor der er entré til reduceret pris (se vor hjemmeside)
  • Der gives 10% rabat ved køb i museumsbutikkerne
  • Forår og efterår tilbydes medlemmerne gratis at overvære torsdagsforedragene, der afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet og tre andre kulturelle foreninger i Aalborg Universitets Auditorium 6, Badehusvej 5 (over gården)
  • Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med besøg på en virksomhed eller en institution i Aalborg området.

Vedrørende betaling af kontingent, som vi beder om indbetaling af snarest:

  • Indbetaling på internettet via sah.nemtilmeld.dk (et mindre gebyr)
  • Overføres via netbank til selskabets konto, Spar Nord Bank 9314-4562074444

• HUSK AT NOTERE NAVN & ADRESSE PÅ OVERFØRSLEN

Nye “gamle” bøger

Selskabet har nu tilbagekøbt et begrænset parti af tidligere udgivne udsolgte bøger. Det drejer sig om:

Det drejer sig om nye bøger, som nu kan købes fra Aalborgs boghandlere. Så hvis du har huller i rækken af Aalborgbøger på reolen, så er tiden inde til at supplere samlingen.

Ny formand

Efter 16 år som formand for Selskabet for Aalborgs Historie ønskede Aase Daarbak at overlade hvervet til en anden. På grund af stort arbejde i andre institutioner kunne hun ikke overkomme dette hverv længere.

Stor tak til Aase for det kæmpe arbejde hun har lagt i foreningen i de mange år.

Heldigvis er hun parat til at fortsætte som menig medlem af bestyrelsen. Dette er en stor glæde for bestyrelsen og, som det viste sig, også for generalforsamlingen, der med applaus godkendte at indsætte Jakob Ørnbjerg, som hidtil har være menig medlem af bestyrelsen som ny formand og så overlade hans plads til Aase.

Se den nye bestyrelse HER

 

Generalforsamling 2016

Aalborg, den 9. maj 2016

Selskabet afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 24. maj 2016 kl. 18.30 i

UCN, Mylius Erichsens Vej 137, Bygning 5, auditorium 3

Der vil blive et indslag med orientering om UCN, Aalborg

Generalforsamlingen
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af   a. formand – på valg                      Aase Daarbak
b. kasserer – ikke på valg
c. 2 bestyrelsesmedl. – på valg    Holger Hassing Povlsen
Anthon Guldberg Poulsen
d. 2 suppleanter – på valg            Niels Hjulmand
Ulla Varnke Egeskov
e. 2 revisorer                              Christian Jacobsen
Bjarne Bang-Schnack
6. Eventuelt

Af hensyn til efterfølgende traktement beder vi om tilmelding til generalforsamlingensenest onsdag den 18. maj på tlf. 2856 8597 eller
2613 6828, gerne mail, aase@stofanet.dk

Der er gode p-muligheder ved UCN.

Med venlig hilsen
p.b.v.
Aase Daarbak

Torsdagsforedrag: Aflysning og ændring

11. februar:
Foredraget om Simon Spies med Andreas Thøgersen er desværre aflyst.
Der satses på et erstatningsforedrag til efteråret.
17. marts:
I stedet for Erland Leth Pedersens foredrag, De danske varulve,
afholdes foredrag af
Per Henrik Hansen fra Museum Langeland/Langelandsfortet ud fra hans seneste bog,
Berlin og den kolde krig – set med danske øjne.

Nyt oplag

glædeSå er der glæde igen. I går meldte vi udsolgt på årets bog. Og det var både godt og trist.

Men i dag har vi bestilt et nyt oplag hos trykkeriet og vi håber det kan blive leveret inde jul. Det kræver blot at du har lidt forståelse og tålmodighed, så skal den nok komme.

Alle der har betalt senest 1. december har fået eller er ved at få bogen leveret. Nye indbetalere vil få bogen leveret så snart den kommer fra bogbinderen.

Udsolgt!

stempel sold outAllerede nu hvor der kun er en uge siden vi modtog årets Aalborgbog fra trykkeriet er den udsolgt. Alle medlemmer der har betalt til og med  1. december vil få bogen leveret, hvis de ikke allerede har modtaget den.
Vi er naturligvis lykkelige for, at bogen er en succes, men også meget kede af, at vi ikke kan levere bogen til alle der ønsker det.

Vi har gennem årene erfaret, at det er utroligt svært at forudse hvor godt en bog sælger. Af nogle årgange har vi op mod 1.500 bøger liggende på lager, mens vi har været mere heldig med andre årgange og således kun har et passende lille lager der sælges ganske langsomt. Og så er der enkelte år, der lige som dette år, bliver udsolgt lige så hurtigt som vi kan levere bøgerne.

I denne forbindelse skal det dog nævnes, at du sikkert stadig kan erhverve bogen på Aalborg Stadsarkiv, Historisk Museum og ved byens boghandlere.