BS – Betalingsservice

Et længe næret ønske fra vore medlemmer, er nu blevet en realitet. Foreningen har tilsluttet sig Betalingsservice, Det betyder også, at du, som medlem, kan tilmelde dig.

Det har den store fordel for dig, at:

  • din kontingent bliver betalt automatisk
  • din kontingent bliver betalt til tiden
  • Du kommer ikke til at betale to eller flere gange (det er der nogen der gør!)
  • du ikke glemmer at betale
  • du får betalt selv om du overser et nyhedsbrev
  • du modtager bogen med første udsendelse

Du kan allerede nu tilmelde din kontingentindbetaling til Betalingsservice, så vil det blive trukket allerede fra næste bogudgivelse.

Følg DETTE LINK. Du skal indtaste:

  • Dit CPR-nummer
  • Din bankkonto (Reg.nr og kontonr)
  • Dit medlemsnummer (kundenr). Du finder medlemsnummeret i det senest modtagne nyhedsbrev (se bort fra eventuel komma). Hvis du ikke kan huske det kan du få det ved at sende en email til KASSEREREN.
  • Din NEM-ID