Generalforsamling

Selskabet afholder ordinær generalforsamling

                                                    Torsdag 18. maj 2017 klokken 18:30

                                    Restaurant Vejgaardhallen, Vejgaard Torv 3, 9000 Aalborg

Generalforsamlingen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Forslag til vedtægtsændring vedrørende Aalborg kommunes repræsentation i bestyrelsen (se nederst).
 6. Valg af
  1. Formand – ikke på valg
  2. Kasserer – på valg: Flemming Pedersen
  3. 2 bestyrelsesmedl. på valg: Knud Hassing Povlsen og Aase Daarbak
  4. 2 suppleanter på valg: Niels Hjulmand og Ulla Varnke Egeskov
  5. 2 revisorer: Bjarne Bang Schnack og Christian Jacobsen
 7. Eventuelt

 

Af hensyn til det efterfølgende traktement beder vi om tilmeldingen til generalforsamlingen senest 10. maj 2017 til kassereren på flemmingviking@yahoo.dk .

I anledning af Selskabet for Aalborgs 50 års fødselsdag vil der være forskellige overraskelser undervejs.

Med venlig hilsen

P.b.v.

Jakob Ørnbjerg

 

 

 

Vedrørende dagsordenens pkt 5

Som følge af, at kommunens Skole- og Kulturforvaltning har ønsket at udtræde af bestyrelsen, foreslår bestyrelsen, at vedtægterne ændres på følgende punkt:

 

 

 • 5Bestyrelse:

Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.

Tre af disse er permanente, udpeget af henholdsvis Aalborg Historiske Museum, Aalborg Stadsarkiv samt Aalborg Kommunes Skole- og kulturforvaltning.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling på lige år. Kasserer og 2 andre bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling på ulige år.

Valgperioden er 2 år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling.

Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder som observatører – dog med stemmeret, når de erstatter et fraværende eller afgået bestyrelsesmedlem.

 

 

ændres til

 

 

 • 5 – Bestyrelse:

Selskabet ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer.

To af disse er permanente, udpeget af henholdsvis Aalborg Historiske Museum og Aalborg Stadsarkiv.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling på lige år. Kasserer og 2 andre bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling på ulige år.

Valgperioden er 2 år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling.

Ved bestyrelsesafstemninger er formandens (fungerende formands) stemme afgørende ved stemmelighed

Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder som observatører – dog med stemmeret, når de erstatter et fraværende eller afgået bestyrelsesmedlem.

2 tanker om "Generalforsamling"

 1. Some people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

  The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

  The diet pills speed up the metabolic processes. This is the key factor that leads to the burning of all the fats in the body. This means that one passes out lots of urine, which subsequently leads to dehydration. It is imperative that the user take lots of water round the clock. This will help curb dehydration, which can lead to health problems. In addition to that, water offers the required medium for the function of the nutrients and elimination of the fats.

  When buying the review of diet pills, it is imperative that one gets the most recommended dose. People tend to compromise the quality and effectiveness of the tablets due to the variation in cost. The low priced pills depict poor quality, which means their effectiveness is not reliable. Some have also been found to cause health problems. The dose should also be taken as recommended. Over dose will not speed up the process but rather lead to complication. This will increase risk of side effects. If the taking of the pill is forgotten, do not take more to compensate for the lost time.

  The diet plan enclosed with the diet pills has also to be followed. According to the requirements, the termination of the diet must be done even with no results. This means your body is irresponsive.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

LØS DETTE REGNESTYKKE FOR AT UNDGÅ SPAM PÅ SIDEN *