Årets bog 2014

Nu nærmer tiden sig for Aalborgbogen 2014 (Udkommer primo december)

Her er en lille præsentation:

Aalborg billeder 1843 – 1885
Byen set gennem de første fotografier
Af Bente Jensen, Flemming Nielsen og Jens Topholm

I året for fotografiets 175 års jubilæum ligger det lige for at udgive en Aalborgbog i 2014, der er baseret på de allerførste fotografier, der viser byen og menneskene. 1843 er året for det første billede, vi kender fra Aalborg. 1885 markerer både et skift i teknologien fra våde til tørre plader to år før og falder sammen med, at byen sprænger sine middelalderlige rammer.

Da fotografiet fandt vej til Aalborg i 1843, havde byen gennem 30 år været i stagnation. Set ud fra en nutidig nostalgisk betragtning ville den sikkert fremstå som sindbilledet på en hyggelig gammel middelalderpræget by med bindingsværkshuse, krogede og snævre brostensbelagte gader og gyder. Perioden har sin egen berettigelse i overgangen fra det enevældigt prægede samfund til det liberale demokrati. Den markerer samtidig begyndelsen til industrisamfundets by.

Temaer i bogen er gader, gyder og åer, infrastruktur, bygninger, hvor mange i dag er væk og de tidligste industrier. Et parallelt tema er fotografierhvervets start i byen, som samtidig gav anledning til internationale forbindelser til især Tyskland, hvor både flere af fotograferne og teknikken kom fra. Vi får også et indblik i Aalborgs borgerskab omkring 1860 og nogle få store enkeltbegivenheder i perioden, som der findes billeder fra.

Bogen er skrevet på grundlag af de tidligste fotografier i Aalborg Stadsarkivs store fotosamling, og den er resultat af et samarbejde mellem arkivarer på stadsarkivet, Bente Jensen, Flemming Nielsen og stadsarkivar Jens Topholm
.
Følg med os på en billedtur tilbage til Aalborg for 175 år siden. God fornøjelse !

Aalborgbogen 2014 - Forside 281014-Blå-3

Bogens forside: Østerå set mod nord fra broen ved Nytorv omkring 1860. Fotograf H. Tønnies.

Glæd jer til denne flotte årbog, der fra i år også får et nyt format. Hidtil har Aalborgbogen været i formatet 20 x 20 cm. Fremover bliver den 23 x 23 cm. Denne ændring er foretaget efter lange overvejelser i bestyrelsen. Billederne vil fremstå meget flottere og der er mulighed for et bedre og mere læsevenligt design, til glæde for de mange læsere.
Hvis du sørger for at betale dit kontingent hurtigst muligt, sikrer du dig at være blandt de første der modtager denne flotte bog.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

15 + = 21