This Day in History: 1944-05-31

Medlemmerne af Hvidstengruppen overføres til “dødscellen” i Vestre Fængsel. De indsættes i celle 2, sammen med Viborggruppen, så der er i alt 18 mand i et rum på seks gange fire meter.