This Day in History: 1864-10-30

Fredsaftale i Wien mellem Danmark, Preussen og Østrig hvor Danmark afstod Sønderjylland, Holstein og Lauenburg.