This Day in History: 1536-10-30

Ved et rigsdagsmøde efter afslutningen af Grevens fejde fastslåes det at danmark skal være et konstitutionelt monarki og efter fængslingen af biskopperne er den protestantiske reformation en realitet .