This Day in History: 1681-06-29

På denne ene dag rejser Kong Christian den 5. fra Køben­havn kl. 03.00, og ankommer i Kolding kl. 22.00. En bedrift, der blev kendt viden om. Christian den 5. kunne i det hele taget lide at rejse – og rejse hurtigt.