This Day in History: 1997-05-28

Folketinget afskaffer forældrenes revselsesret.