This Day in History: 1847-06-27

Første jernbanestrækning i kongeriget Danmark åbnes. Det er strækningen mellem København og Roskilde (en ældre fandtes i hertugdømmet Holsten).