This Day in History: 1660-05-27

Freden i København mellem Danmark-Norge og Sverige underskrives og gør en ende på Karl Gustav-krigen, der var startet tre år tidligere – den 1. juni 1657.
Stormagterne England, Frankrig og Nederlandene krævede Danmark berøvet Øresunds østbred, og lod Sverige beholde Skåne, Halland og Blekinge, samt Bohuslän i Norge, som Sverige ved den første fredsaftale i 1658 havde tilkæmpet sig.
Trondheim len i Norge og Bornholm forblev derimod danske.