This Day in History: 1987-05-26

Folketinget vedtager lov om anlæggelse af en fast forbindelse over Storebælt.