This Day in History: 1849-05-25

Den grundlovgivende Forsamling når til enighed om udkastet til Grundloven. Udkastet blev vedtaget med 119 stemmer mod 4.