This Day in History: 1909-10-24

Efter regeringen er væltet ved et mistillidsvotum, beder Kong Frederik den 8. Carl Theodor Zahle danne regering – den første radikale regering i Danmark. Den radikale regering foreslog straks en rigsretssag mod tidligere konseilspræsident J. C. Christensen og tidligere indenrigsminister Sigurd Berg for Alberti-skandalen.