This Day in History: 1848-10-23

Den grundlovgivende Rigsforsamling i Danmark holder sit første møde. Året efter blev grundloven vedtaget.