This Day in History: 1931-10-19

andstinget vedtager omfattende kriselove for at hjælpe landbruget.