This Day in History: 1917-10-15

Margareta Mac Leod (“Mata Hari”) henrettes ved skydning efter en krigsretsdom for spionage til fordel for Tyskland under første verdenskrig.