This Day in History: 0336-12-25

Den første registrerede fejring af julen – Jesu fødselsdag – i henhold til optegnelser fra romerske biskopper.