This Day in History: 1624-12-24

Det danske postvæsen begynder af fungere efter at Christian 4. udsendte en “Forordning om Post-Bude”.