This Day in History: 1991-12-20

Folketinget vedtager at hæve momsen fra 22 til 25% fra nytår.