This Day in History: 1828-12-20

Johan Ludvig Heiberg ansættes som teaterdigter og oversætter til en fast gage på 600 rdl. årligt.