This Day in History: 1944-12-19

ØK’s hovedkontor i København bliver ramt af Schalburgtage – tysk kontrasabotage.