This Day in History: 1620-12-16

De første engelske nybyggere fra skibet Mayflower går i land i Nordamerika.