This Day in History: 1730-12-15

Den danske regering indskærper, at “ingen bondekarl må forlade sin tjeneste uden at have udtjent og fået pas og skudsmål af sit herskab”. Stavnsbåndet var dermed hastigt på vej. Indskærpelsen kom, fordi Danmark i en generation havde haft landbrugskrise, og mange var begyndt at rejse bort – både til andre landsdele og til udlandet