This Day in History: 1960-12-13

I henhold til testamentet efter højesteretssagfører C.L. David overdrages Marienborg som gave til staten til brug for statsministeren