This Day in History: 1643-12-12

Torstenson-krigen bliver indledt med en svensk overrumpling af Danmark