This Day in History: 1565-12-12

Feltherre Johan Rantzau, leder af Christian 3.’s hær i Grevens Fejde, dør 73 år gammel.