This Day in History: 2003-12-11

Det afsløres at en videnskabelig medarbejder har i perioden 1968-1978 stjålet værker fra Det Kongelige Bibliotek i København til en anslået værdi af 150 – 300 mio kroner.