This Day in History: 1999-10-12

Fremskridtspartiets fire folketingsmedlemmer bryder ud af partiet i protest over, at stifteren Mogens Glistrup er genindtrådt i partiet. Folketingsmedlemmerne blev dog i Folketinget, hvor de stiftede et nyt parti, Frihed 2000.