This Day in History: 1799-12-10

Som det første land indfører Frankrig metersystemet.