This Day in History: 1770-12-10

Struensee afskediger alle ministrene og fjerner dermed geheimekonseillet (dvs “regeringen”), sådan at magten kommer til at ligge hos ham selv.