This Day in History: 1617-10-12

Christian 4. udsteder en forordning imod “Troldfolck och deris Medvidere”. Heri skelnes blandt andet mellem kloge folk og egentlige hekse.