This Day in History: 1839-12-07

Det national-liberale blad Fædrelandet begynder at udkomme som dagblad