This Day in History: 1913-12-06

Tidligere statsminister C.D. Reventlow forlader sine embeder, men beholder dog posten i statsrådet