This Day in History: 1965-04-12

Højesteret frifinder forlaget Thaning & Appel for udbredelse af pornografi efter udgivelse af bogen “Fanny Hills Dagbog”