This Day in History: 1928-04-12

Den første flyvning over Nordatlanten i øst-vestlig retning foretages.