This Day in History: 1926-12-02

Venstrelederen Thomas Madsen-Mygdal – som egentlig havde trukket sig tilbage – vælges til Rigsdagen i Sønderjylland