This Day in History: 1969-11-25

Justitsministeriet udsteder et cirkulære om, at alle gæstearbejdere skal have arbejdstilladelse inden ankomsten til Danmark.