This Day in History: 1909-11-21

P.S. Krøyer, dansk kunstmaler, dør.