This Day in History: 1903-11-21

Motoriserede busser begynder at erstatte hestedrevne vogne i Paris.