This Day in History: 1665-11-14

Frederik 3. underskriver Kongeloven, som er udarbejdet af Peder Schumacher Griffenfeld. Dette er indledningen på enevælden. Kongeloven fastslås, at kongen er “det ypperste og højeste hovede her på jorden”