This Day in History: 1863-11-13

November-forfatningen gennemføres af regeringen Hall. Det var en fællesforfatning, der omfattede Danmark og Slesvig, men ikke Holsten. Forfatningen var i modstrid med de dansk-tyske aftaler af 1851-52. Christian den 9. underskrev modstræbende loven, der trådte i kraft 1. januar 1864 og skulle – viste det sig – føre til krig. Kongen – Frederik den 7. – lå syg, og myndigheden lå hos tronfølgeren, Christian den 9