This Day in History: 1842-11-11

Den sønderjyske politiker Peter Hjort Lorenzen demonstrerer i Stænderforsamlingen i Slesvig med en berømt tale, hvor han “talede dansk – og vedblev, at tale dansk!”. Han holdt denne tale på dansk, fordi advokat J. Th. Gülich fra Åbenrå krævede, at mærket “Dansk Ejendom” skulle fjernes fra hertugdømmets skibe. Talen var en voldsom provokation, da sproget i Stænderforsamlingen var tysk, og talen skabte forbindelse til De Nationalliberale, der krævede “Danmark til Ejderen”