This Day in History: 1960-11-10

Det besluttes at indføre parkometre i København